Garantiitingimused

GARANTIITINGIMUSED 

 

 

Saunderton OÜ poolt müüdava tehnika garantii tingimused.

Garantii toodetele kehtib 1 aasta täitumiseni. Garantii algab toote müümisest kliendile, täpsemalt toote valduse üleminekust kliendile. Tootjapoolsed defektid on kaetud garantiiga, samuti müüja poolt tehtud vead toote kokku monteerimisel.

Garantiiperioodil on klient kohustatud teostama seadme hooldused Saunderton OÜ või volitatud partneri juures. Antud nõude mittetäitmisel on Saunderton OÜ-l ühepoolselt õigus garantii katkestada. Hoolduse vajadusest palume teada anda telefonil +372 56232811 või e-posti aadressil info@saunderton.ee.

GARANTII VÄLISTUSED 

Garantii alla ei kuulu kulutused, mis on vajalikud masina transportimiseks remondikohta ja tagasi kliendi juurde, sidekulud ja remondiperioodi saamata jäänud tulud. Nimetatud kulud jäävad kliendi kanda.

Nii garantii- kui ka tavaremondiks peab klient üle andma puhastatud ja pestud masina. Masina pesu ja puhastamise tasu kliendile hooldust/remonti vajavamasina eest arvestatakse hetkel kehtiva hinnakirja järgi. Teenuste hinnad tuleb kliendil täpsustada enne teenuste tellimist.

Kliendi soovil teostab Saunderton OÜ masina transpordi remondikohta, tasu teenuse eest arvestatakse hetkel kehtiva hinnakirja järgi. Teenuste hinnad tuleb kliendil täpsustada enne teenuste tellimist.

Väljakutse kliendi juurde on tasuline, lisandub töötasu kohapeal, tasu arvestatakse hetkel kehtiva hinnakirja järgi. Teenuste hinnad tuleb kliendil täpsustada enne teenuste tellimist.

Garantii alla ei kuulu perioodiliste hoolduste kulud (sealhulgas varuosad, mis kuuluvad vahetamisele normaalsest kulumisest seonduvalt, n. õlide ja määrete kulud, filtrid, siduri friktsioonid, rihmad, juhtmed, lindid,  laagrid, jne).

GARANTII EI LAIENE SEADMELE VÕI MASINALE JÄRGMISTEL JUHTUDEL

  1. Masina hooldusvälp on ületatud.
  2. Masinat või seadet kasutatakse välja rentimiseks.
  3. Masinas või seadmes kasutatakse selleks mitte ettenähtud vedelikke (õlid, määrded, jahutusvedelik jms).
  4. Kui masina kande-või sooritusvõimet on liigselt koormatud (ületatud).
  5. Garantii alla ei kuulu defektid, mis ei mõjuta masina tehnilist sooritusvõimet.
  6. Garantiiaeg katkeb masinatel, mis on osalenud avariis.
  7. Ettenägematutel põhjustel (force majeure), sh ilmastikust tulenevad ja esinevad vead.
  8. Garantii alla ei kuulu vigastused, mis on tekkinud happe söövitamisest, värvipritsmetest, liigsest tolmust, soolasest veest jne.
  9. Garantii alla ei kuulu vigastused, mis on tingitud masina valest kasutamisest.
  10. Garantii alla ei kuulu kuluosad.

  KULUOSAD:  Kuluosade asendamise kulud garantiiajal kannab klient. Kuluosadeks loetakse: Perioodilise hooldusega seonduvad detailid (õlid, määrded, hüdraulikaõlid, sidurid, hüdraulika- ja kütusevoolikud.

GARANTIIREMONDI TAOTLEMISE PROTSEDUUR

Garantiiremondi taotlemiseks peab klient pöörduma kirjalikult Saunderton OÜ poole meiliaadressil: info@saunderton.ee, ning esitama sellekohase avalduse koos kirjeldusega kuidas detail/masin purunes või kuidas viga ilmnes. Esindajal on õigus nõuda kirjelduse juurde ka fotot purunenud detailist või vajalikul juhul seadme/masina kohale toomist. Kliendi soovil teostab Saunderton OÜ masina transpordi remondikohta, tasu arvestatakse hetkel kehtiva hinnakirja järgi. Teenuste hinnad tuleb kliendil täpsustada enne teenuste tellimist. Garantiinõudes peab olema ära märgitud masina soetamise aeg,  masina kood või seerianumber.

Go to Top